dilluns, 25 d’abril de 2005

O-TeArai

O-TeArai. Del verb Araimasu (forma diccionari Arau), és a dir, netejar. Netejar el què? les mans, és a dir, Te. Netejar-se les mans. Honoríficament, és clar, que hi ha l'O. És a dir, cagadero en japonès.

Doko ni o-tearai ga arimasu ka. Al fons a la dreta
.