dilluns, 18 de febrer de 2013

Kazoemasu ka

Amb els nombres dits naturals hom pot comptar i sumar. Per poder restar sense restriccions, però, cal considerar també el conjunt dels nombres dits negatius, que conjuntament amb els nombres dits naturals formen el conjunt dels nombres dits enters. Per poder dividir es fan també necessaris els nombres dits decimals, en no ser sempre exacte el resultat d'un quocient. Nombres dits decimals i nombres dits sencers formen el conjunt dels nombres dits racionals, dits precisament així perquè sempre es poden expressar com el resultat d'una raó, això és, una divisió. Però els nombres dits racionals no són suficients per realitzar algunes operacions aritmètiques més complexes, com ara arrels quadrades, i hom també ha de servir-se dels nombres dits irracionals, que conjuntament amb els nombres dits racionals, formen el conjunt dels nombres dits reals. Amb els nombres dits reals, però, no es pot pas obtenir l'arrel quadrada d'un nombre dit negatiu, i és aleshores que cal servir-se dels nombres dits imaginaris, que convenientment aparellats amb els nombres dits reals, formen el conjunt dels nombres dits complexos. I encara que s'ha donat nom a molts altres conjunts de nombres, qui això escriu, persona poc versada en l'imaginatiu art de l'aritmètica, no arriba més enllà.