dijous, 16 de juny de 2011

Kyō no kakimono wa taitoru o motte irimasen

És un crític, segons la quarta accepció recollida al diccionari de l'IEC, aquell qui expressa la seva opinió raonada sobre una obra jutjant-ne el valor, les qualitats i els defectes. I és un setciències, segons l'accepció que avui em plau improvisar, aquell qui pretén establir allò que han d'escriure els que escriuen, llegir els que llegeixen i pensar els que pensen.

Els primers acostumen a ser invisibles i els segons uns esforçats cridaners, que, ironies de la lexicologia, tenen el lleig costum de fer-se dir crítics.