dimecres, 23 d’abril de 2014

Mou ichido itte kudasai

Crec ser conscient que tot el que acostumo a dir ja ha estat abans dit per altres persones, i que és precisament per això que ho puc dir, perquè ja ha estat dit, altrament mai no tindria res per dir, o per repetir, que és el que sempre faig, tornar a dir, dir de nou, repetir el que ja ha estat dit, en no haver jo mai dit res que no hagi estat ja abans dit per altres persones.

Altres persones que potser no són sempre conscients que tot el que acostumen a dir ja ha estat dit, també, per unes altres altres persones, i que és precisament per això que ho poden dir, perquè ja ha estat dit, altrament mai no tindrien res per dir, o per repetir, que és el que sempre fan, tornar a dir, dir de nou, repetir el ja ha estat dit, en no haver elles mai dit res que no hagi estat ja abans dit per altres altres persones.

I encara que ara potser fora llaminer continuar repetint el mateix text, doncs de ben segur que les altres altres persones també repeteixen el que altres altres altres persones ja han dit, no es pot descartar la possibilitat que algun cop hi hagi hagut algú que, ni que sigui pel més bell atzar, hagi dit alguna cosa que fins aleshores no havia estat mai dita per ningú, com ara, per exemple, salvatge és la mort, segadora de la humanitat.