dimecres, 14 de maig de 2014

Ichiban desu ka

Avui crec ser de l'opinió que només hi ha quatre categories de persones: aquelles que es creuen benvolentes vers els altres i aquelles que se saben malvolentes vers els altres, que no en fan quatre sinó dues. Però aquelles persones que se saben malvolentes vers els altres es divideixen entre aquelles que se senten cofoies de ser malvolentes vers els altres i aquelles que s'avergonyeixen de ser-ho, que sumades a aquelles que es creuen benvolentes vers els altres ja fan tres tipus de persones, que tampoc en són quatre. Però aquelles persones que se saben malvolentes vers els altres i s'avergonyeixen de ser-ho, es divideixen entre aquelles que malden per deixar de ser malvolentes vers els altres i aquelles que, cap cotes i avergonyides, accepten amb resignació la seva malvolenta condició, que sumades a aquelles que es creuen benvolentes vers els altres i a aquelles que resten cofoies de ser malvolentes vers els altres, ja en fan quatre.

Dit això, només em resta descobrir en quina categoria sóc, i en quina em plauria ser.