dilluns, 19 de maig de 2014

Tōku

deprecacióf. [LC] Acció de pregar que un mal sigui allunyat.

I qui sap si és potser una mostra d'humana sapiència i pràctica sensatesa per part dels doctes redactors del diccionari de l'Institut haver escrit el què han escrit, que un mal sigui allunyat, però no pas vençut o anihilat, sotmès o reclòs. O potser és només que els doctes redactors del diccionari de l'Institut són uns bons observadors, que no és poca cosa, essent els propis pregadors aquells que mostren una humana sapiència i una pràctica sensatesa en demanar el que demanen, que un mal sigui allunyat, però no pas vençut o anihilat, sotmès o reclòs, doncs tal vegada fora impertinent demanar allò que, a més de no poder ser, és del tot inescaient.