dimarts, 8 de maig de 2012

Subete ga iken desu

En afirmar que tot és opinió i que cap informació no és possible, hom acostuma a esverar-se pel desori que la manca d'un referent únic i universal pot ocasionar, talment, orfes de certesa, només restés espai per la confusió. Qui això escriu, lector dispers i poc disciplinat, acostuma a restar sorprès no només per semblant crítica, sinó, també, per la manca de resposta per part d'aquells que, com jo, creuen pensar que tot és opinió i que cap informació no és possible.

I és precisament per això, per creure que tot és opinió i que cap informació no és possible, que cal filar molt prim i triar amb cura quines opinions s'escolten i quines no, quines es valoren i quines no, menystenint, per poca-solta, la màxima aquella que gosa afirmar que totes les opinions són respectables. Cal, doncs, una estricte jerarquia en les opinions, en ser-ne totes això, opinions, i no poder-nos permetre la comoditat de disposar d'un referent únic i identificable com a cert o veritable que ens marqui el camí, amb l'enutjós goig afegit que, quan uns volen anar cap aquí, els altres, indefectiblement, volen anar cap allà.