dilluns, 4 de març de 2013

Uso o tsukimasu ka

Així com salvatge és la mort, segadora de la humanitat, consoladores poden ser les paraules, les mentidores paraules, en ser dites per alleujar les penes d'aquells que són dolorosament colpits per les pròpies circumstàncies. Però les paraules, les mentidores paraules, també poden ser feridores, en ser dites per agreujar la pena o colpir la joia d'aquells que són dolorosa o agradosament occits o regraciats per llurs corresponents circumstàncies. I encara poden les paraules, les mentidores paraules, ser del tot indiferents a les sempre volàtils i contingents circumstàncies d'aquells a qui són adreçades.

Però el que les paraules no poden deixar de ser és el que són, mentidores.