divendres, 29 de juliol de 2011

Kakimasu ka, hanashimasu ka

Prohibir l'expressió oral fora la segona mesura que prendria com a governant de la polis.

El segon dia del meu mandat faria publicar als diaris oficials un decret llei on s'ordenaria que a càrrec del pressupost públic els fos tallada la llengua a tots els ciutadans. D'aquesta manera, un cop impedits d'articular sons intel·ligibles, la distant escriptura substituiria a la immediatesa de la parla a l'hora d'establir les inevitables i poc satisfactòries relacions que s'acostumen a donar entre els habitants de la polis. I si bé aquestes relacions difícilment millorarien, de ben segur que llur nombre es veuria reduït, avantatge prou important com per justificar semblant despesa de diner públic.